Wilson Audio – Alexia V

Kolumny podłogowe

389 000,00 

Opis

Ulepszenie klasyka to trudne, wręcz karkołomne zadanie. Doskonale pasuje do niego maksyma primum non nocere [przede wszystkim nie szkodzić]. W pogoni za wprowadzeniem ‘najnowszych i najlepszych technologii’ do uznanych konstrukcji, niezbyt doświadczony, ale nadmiernie ambitny projektant może w nieodwracalny sposób zniszczyć brzmienie, które było podstawą sukcesu oryginału. Wielcy twórcy urządzeń potrafią jednak rozpoznać, kiedy możliwe są prawdziwe udoskonalenia a kiedy zrezygnować z pragnienia wprowadzania zmian jedynie jako sztuki dla sztuki. W końcu, wszystkie doskonałe projekty powstają jako mieszanka sztuki, wiedzy, technologii, tradycji, poszukiwań laboratoryjnych i testów odsłuchowych.

Dave Wilson, twórca pierwszej wersji kolumn Alexia jest właśnie takim konstruktorem. W swoim projekcie zawarł olbrzymią część swojego wieloletniego doświadczenia i wiedzy zdobywanej przez długie lata badań. W efekcie powstały stosunkowo niewielkie kolumny, które charakteryzuje muzykalność, rozdzielczość i dokładność odwzorowania znane z większych konstrukcji Wilson Audio. Projektując kolumny, Dave połączył wyniki zaawansowanych badań ze swoimi aktualnymi przemyśleniami na temat finalnego brzmienia konstrukcji. Głębokim źródłem inspiracji [i technologii] były flagowe kolumny firmy – Alexandria XLF. W brzmieniu kolumn Alexia pierwszej generacji można łatwo odnaleźć wiele z unikalnego dla XLF połączenia muzykalności i rozdzielczości. Forma tych kolumn jest przy tym lepiej dostosowana do typowych warunków odsłuchowych.

Od premiery, jesienią 2012, kolumny Alexia były jednymi z najlepiej sprzedających się produktów firmy, znacznie przekraczając wszystkie prognozy. Mimo relatywnie małego pola powierzchni podstawy [praktycznie równego kolumnom Sasha W/P], Alexia na nowo definiuje audiofilskie wymagania dotyczące niewielkich kolumn podłogowych. Daryl Wilson – syn Dave’a i jego uczeń – zrozumiał, co jego ojcu udało się zawrzeć w projekcie pierwszej generacji kolumn Alexia.

Jednak, jak każda poważna firma, Wilson Audio stawia nacisk na nieustanny rozwój. Od czasu premiery kolumn Alexia, technologia firmy poszła znacznie do przodu. Zwłaszcza w zakresie budowy głośników, analizy działania zwrotnicy i zgodności czasowej a także w zakresie analizy budowy kompozytów. Ostatnie lata pozwoliły zdobyć szczególnie dużo nowej wiedzy. Przyczyniły się do tego poszukiwania nowych rozwiązań w trakcie budowy kolumn WAMM Master Chronosonic, które przesunęły granice odczuwania odtwarzanej muzyki na nowy poziom. Również kolumny Wilson Alexx, tworzone przez Daryla Wilsona równolegle z Master Chronosonic, wywołały trzęsienie ziemi w swojej kategorii.

Daryl postanowił wprowadzić część nowych rozwiązań i strategii do platformy Alexia, aby osiągnąć jeszcze lepszą muzykalność i rozdzielczość. Chciał przy tym jednocześnie zachować niewielkie rozmiary tych kolumn i ich charakterystyczne proporcje. Dokładnie przemyślał każde zagięcie obudowy. Wziął pod uwagę każdy element jej budowy. Przyjrzał się uważnie wszystkim elementom zwrotnicy a nawet ich ułożeniu względem siebie. Wszystkie części, z których zbudowano kolumnę, zostały dokładnie zbadane pod kątem możliwych do wprowadzenia udoskonaleń. W efekcie zmieniono prawie wszystko. Z kolumn Alexia powstały kolumny Alexia Series 2. Zmiana nazwy ma w elegancki sposób sugerować rozległość wprowadzonych zmian.

Projektując nowe kolumny, Daryl – tak, jak jego ojciec – opiera się na szacunku do dawnych konstrukcji i zrozumieniu ich budowy, wprowadzając do nich najnowsze rozwiązania. Taki sposób pracy nazywa się w firmie 'Drogą Wilsona’.

Zwiększona objętość obudowy i zaawansowana strategia jej wzmocnień

Podczas projektowania najwyższej klasy kolumny o niewielkich rozmiarach, największą wartość dla konstruktora ma możliwa do wykorzystania objętość. Dotyczy to zwłaszcza systemów modułowych, takich jak na przykład Alexia Series 2.

Kolumny te zbudowano z wykorzystaniem technologii opracowanej na potrzeby opus magnum firmy – modelu WAMM Master Chronosonic. Pozwala ona zredukować liczbę koniecznych połączeń elementów składowych obudowy modułów. Eliminuje również konieczność tworzenia izolowanej komory dla zwrotnicy. W efekcie, bez zmiany rozmiarów zewnętrznych zwiększa się objętość wnętrza modułów. Objętość modułu średniotonowego wzrosła o 26,4% a obudowa modułu niskotonowego o 10,8%. Daryl Wilson i jego zespół zyskali dzięki temu możliwość dodatkowej optymalizacji działania głośnika średniotonowego i obu głośników basowych.

Układ wzmocnień zastosowanych wewnątrz modułów nisko- i średniotonowego został również opracowany na nowo. Wewnętrzne powierzchnie ścian modułu średniotonowego są pokryte skomplikowanymi geometrycznymi wyżłobieniami, które poprawiają rozpraszanie fal akustycznych i znacząco zmniejszają poziom niepożądanej energii kumulowanej przez obudowę. Większa objętość modułu pozwoliła na opracowanie nowego układu wzmocnień. W efekcie można zastosować jeden otwór wentylacyjny na tylnej ściance modułu.

Ten, większy, otwór zastępuje dwa mniejsze otwory stosowane w kolumnach serii pierwszej. Podobnie, nowy rozkład wnętrza modułu niskotonowego [w tym całkowicie nowe wzmocnienia krzyżowe] redukuje rezonanse powstające wewnątrz modułu i pozwala na umieszczenie tylnego portu w centralnej części obudowy. Kolumny Alexia korzystają ze sposobu mocowania zwrotnicy niskotonowej opracowanego na potrzeby modelu Alexx, który pozwala wyeliminować potrzebę stosowania osobnej płyty na spodzie obudowy. Zwiększa to stabilność obudowy modułu niskotonowego.

Wprowadzone zmiany mają szeroki, wielopłaszczyznowy wpływ na brzmienie kolumn. Obejmuje on szybszy i bardziej dynamiczny średni bas połączony z większą łatwością kontroli i odtwarzania głębokiego basu. W tym samym czasie, cały zakres niskich częstotliwości jest bardziej liniowy i słabiej modyfikowany przez akustykę pomieszczeń. Ponieważ tylny port jest symetrycznie rozmieszczony dla obu kanałów, wprowadzone przez pomieszczenie odsłuchowe interakcje w zakresie basu są linearyzowane dla obu kanałów.

Tak samo zakres średnich częstotliwości jest bardzie energiczny, transjenty szybciej wybrzmiewają do ciszy. Lepsze strojenie obudowy modułu średniotonowego – wynikające z jej większej objętości – wpływa, między innymi, na gładsze połączenie średnich i wysokich częstotliwości. Krytyczny zakres wyższej średnicy jest teraz kontrolowany z większą pewnością. Bez żadnej twardości czy ostrości. Nawet podczas odtwarzania skomplikowanych pasaży z dużą głośnością.

Niezrównana dokładność w domenie czasowej

Dokładne odtwarzanie muzyki – zwłaszcza w kontekście wierności transjentów, kontrastów dynamicznych, prawidłowej barwy instrumentów i odwzorowania przestrzeni – zależy od zdolności kolumn do uzyskania prawidłowego wyrównania czasowego głośników. Tradycją Wilson Audio jest tworzenie kolumn doskonale zgodnych w domenie czasowej. Modułowa budowa kolumn – gdzie każdy z trzech głośników zamknięty jest we własnej obudowie – pozwala na wyjątkowo precyzyjne możliwości regulacji w tym aspekcie. Moduł wysoko- i średniotonowy mogą być niezależnie od siebie pozycjonowane względem modułu niskotonowego. Pozwala to uzyskać precyzyjne dopasowanie kolumny do każdego pomieszczenia odsłuchowego. Kolumny Alexia Series 2 wyposażone są w jeszcze bardziej zaawansowany mechanizm regulacji położenia modułu wysokotonowego.

Liczba możliwych ustawień zwiększyła się dwukrotnie. Dzięki temu osiągane jest znacznie bardziej dokładne dopasowanie głośnika wysokotonowego do pozostałych modułów kolumny. Dodatkowo, przednia ściana modułu basowego jest teraz pochylona, co znacznie ułatwia osiągnięcie zgodności czasowej fali akustycznej emitowanej przez kolumny.

Najnowsze badania potwierdzają, że mechanizm ucho/mózg jest znacznie bardziej wrażliwy na błędy zgodności czasowej niż to uważano do tej pory. Należy więc podkreślić, że zgodność czasowa jest tak samo ważna jak odpowiedź częstotliwościowa i ważniejsza od zgodności fazowej. Nawet niewyćwiczone ucho jest w stanie usłyszeć błędy zgodności czasowej sięgające 15 milionowych części sekundy. Możliwości regulacji kolumn Alexia Series 2 sięgają znacznie poniżej tego poziomu.

Systemy głośnikowe oparte na kilku głośnikach są narażone na wprowadzanie zniekształceń do odtwarzanej muzyki. Tylko kolumny odpowiednio skorygowane w domenie czasowej pozwalają na dokładną reprodukcję subtelnych czasowych zależności tworzonych przez skomplikowane instrumenty akustyczne [które odpowiadają za wyjątkową barwę każdego z instrumentów – powstającą w wyniku połączenia rezonansów, częstotliwości podstawowych i harmonicznych]. Tak samo, jedynie kolumny odpowiednio skorygowane w domenie czasowej mogą prawidłowo odtwarzać transjenty. Odczuwanie przestrzeni w odtwarzanej muzyce wynika również z precyzji reprodukcji dźwięków emitowanych przez instrumenty rozmieszczone w różnych miejscach nagranej sceny.

Pod względem zgodności czasowej, kolumny Alexia znacznie wyprzedziły inne konstrukcje ze swojej kategorii. Kolumny Alexia Series 2 są znacznie lepsze we wszystkich istotnych aspektach: odtwarzania transjentów, barwy instrumentów i kreowania przestrzeni. Dzięki temu odtwarzana przez nie muzyka brzmi prawie jak akustyczny koncert na żywo.

Głośnik wyskotonowy Convergent Synergy Mark V

Inżynierowie Wilson Audio zastosowali w kolumnach Alexia Series 2 głośnik wysokotonowy Convergent Synergy piątej wersji rozwojowej [Mark V] opracowany dla kolumn WAMM Master Chronosonic. Podczas pracy nad rozwojem głośników dla kolumn Master Chronosonic, Dave i Daryl ściśle współpracowali z całym zespołem inżynierów koncentrujących się na wykorzystaniu najnowszych technologii w budowie głośników wysokotonowych. Częścią tego projektu jest zastosowanie membran głośnikowych zbudowanych z wykorzystaniem diamentu i berylu. Po zebraniu wszystkich danych i przeprowadzeniu wielogodzinnych testów odsłuchowych, okazało się, że to właśnie firmowy tweeter Wilson Audio nadal jest najbardziej muzykalnym i realistycznym głośnikiem wysokotonowym. Niezależnie od materiału, z którego zbudowano membranę. Najnowszy tweeter Convergent Synergy użyty w kolumnach Alexia Series 2 to ta sama jednostka, która użyta została również w kolumnach WAMM Master Chronosonic.

Najlepsza w branży precyzja produkcji i montażu

Wilson Audio od lat jest liderem branży pod względem niezrównanych parametrów tolerancji produkcji i montażu. Teraz jeszcze bardziej udoskonalono protokół budowy głośników i zwrotnicy. Częścią firmowej strategii jest umożliwienie klientom słuchania dokładnie takich kolumn, jakie zaprojektowali Dave i Daryl.

Próby utrzymania takiej jakości produkcji byłyby jednak skazane na porażkę bez zespołu doświadczonych rzemieślników, którzy budują kolumny. Zazwyczaj trudno przekonać pracowników montujących high-endowe urządzenia do takiego samego zaangażowania, jakie jest udziałem projektantów przepełnionych audiofilską pasją. Jednak Wilson Audio od wielu lat jest firmą, która gromadzi w jednym miejscu pracowników, do których przemawiają idee wyznawane przez twórców urządzeń. Nasi pracownicy działają w świecie, w którym bycie najlepszym jest de facto podstawowym założeniem. Nasi pracownicy codziennie dążą do satysfakcji z jak najlepszego wykonania postawionych zadań. Alexia to kolumny budowane przez grupę zapaleńców, którzy po prostu kochają to, co robią.

Inne ważne detale

Postarano się również o podniesienie nominalnej impedancji kolumn Alexia Series 2. Są dzięki temu bardzie przyjazne dla wzmacniaczy. Nowy panel ułatwia szybszy i wygodniejszy dostęp do rezystorów ochronnych i tuningujących brzmienie. Panel ten zawiera również element szklany, co przypomina o dziedzictwie kolumn Alexandria XLF i Alexx. Choć zwrotnica poprzednika była zaprojektowana i zbudowana przez lidera tej branży i tu znalazło się pole do udoskonaleń. Kolumny Alexia Series 2 wykorzystują również system kolców zastosowany w modelu WAMM. Dzięki temu udoskonalono mechaniczne połączenie kolun z podłożem.

Daryl Wilson i zespół jego inżynierów dążył do zachowania wszystkich zalet brzmienia, które pozwoliły kolumnom Alexia pierwszej generacji osiągnąć swój status wśród audiofilów na całym świecie. Celem zmian miało być udoskonalenie brzmienia a nie jego zmiana. Nowe kolumny dzielą z poprzednikiem niewielkie rozmiary i piękny kształt, podkreślany przez doskonałe wykonanie całości. Należy jednak dodać do tego większą muzykalność, możliwość dokładniejszego odtwarzania barwy instrumentów, większą integralność transjentów w całym paśmie akustycznym. Kolumny Alexia Series 2 zbliżają odtwarzanie muzyki do udziału w prawdziwym koncercie. W swojej klasie nie mają konkurencji. Alexia Series 2 z pewnością zostaną kolejnym klasykiem.

Shopping Basket