Keces Audio BP-600 Zbalansowany kondycjoner sieciowy

2 800,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Najważniejszą częścią urządzenia jest dedykowany transformator toroidalny, którego niezależne uzwojenia pozwalają otrzymać na wyjściach dwa, wolne od składowej stałej, izolowane prądy o napięciu 115 przesunięte w fazie. Zaletą w pełni zbalansowanego napięcia jest prawie całkowita eliminacja zniekształceń.

Dzięki temu zasilane prądem urządzenia audio brzmią lepiej. Dzięki zrównoważeniu prądu, również przewody zasilające – tak ekranowane, jak i nieekranowane – oraz filtry [równoległe i szeregowe] emitują mniej zniekształceń i działają z większą wydajnością.

W porównaniu do tradycyjnych transformatorów z rdzeniem w kształcie kwadratowej ramki, transformatory toroidalne mają wiele zalet: mają większą wydajność, emitują mniej szkodliwego promieniowania [ok 10%] i – przy tej samej mocy – są lżejsze [nawet o połowę].

O jakości działania transformatora decyduje wiele czynników. Materiał, z którego wykonano rdzeń odpowiada za poziom filtrowania i przechowywania energii. Sposób nawijania drut odpowiada za poziom szumu i symetrię na wyjściu. Obecność statycznego ekranu między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym – dzięki sprzęganiu pojemnościowemu – eliminuje zakłócenia obecne w prądzie zasilającym.

Kondycjoner BP-600 wyposażony jest na wejściu w ogranicznik natężenia prądu. Po jego włączeniu nic nie stanie się z domowymi bezpiecznikami. Jak cała seria Keces BP, jest on również wyposażony w układ chroniący przed nagłym wzrostem napięcia w sieci.

Działa on poprzez szeregowy układ filtrów, w przeciwieństwie do większości urządzeń, w których układ ten działa poprzez kierowanie nadmiaru napięcia do uziemienia, co – poprzez wzrost napięcia masy – może zanieczyszczać sygnał audio. Kondycjonery KECES absorbują wzrosty powyżej 2V bez wpływu na masę. Innowacyjna jest również budowa transformatora, która pozwala zmniejszyć poziom rozproszonego pola magnetycznego wewnątrz obudowy urządzenia. W efekcie można było z rezygnować z induktorowych filtrów stosowanych przez innych producentów.

Ponieważ w układzie zrównoważonym oba napięcia mają odwrotną polaryzację, a większość zanieczyszczeń prądu w obu liniach jest wspólna, po dodaniu obu przebiegów szum jest kasowany. Taki tryb pracy znany jest jako tłumienie składowej wspólnej [CMR, common mode rejection].

Obecność szumu w prądzie zasilania prowadzi do zmniejszenia dynamiki każdego systemu audio o wideo. Wszystkie komponenty są wrażliwe na szum. A jakość najsłabszego z nich determinuje poziom osiągany przez cały system. Z tego powodu rekomendujemy podłączenie do kondycjonera BP-600 wszystkich urządzeń. W ten sposób można uzyskać maksymalny możliwy poziom dźwięku i obrazu.

Zastosowanie BP-600 daje przede wszystkim czystszy dźwięk i obraz. Brzmienie jest spokojniejsze a scena dźwiękowa głębsza. Obecność dużego transformatora, dzięki jego dużej pojemności indukcyjnej i bardzo niskiej impedancji. Perkusyjna stopa i gitara basowa brzmią teraz bardziej realistycznie. Niskie tony schodzą do fundamentów i są wyraźniej narysowane. Zakres harmonii rozszerza się, scena porządkuje się a dźwięk zyskuje na dynamice.

Shopping Basket